EDWARD - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Aktualności

EDWARD

Już 19 września br., podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie trzecia edycja akcji pod nazwą „EDWARD” (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych), w którą zaangażowana będzie również Policja woj. łódzkiego. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

„EDWARD” to 24-godzinne działania prowadzone przez policję ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegóły dot. akcji a także krótki filmik dostępny jest na stronie organizatora pod linkiem: https://projectedward.eu/pl/ . Pod wspomnianym linkiem znajdują się również informacje dotyczące Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na drogach oraz zamieszczane będą relacje z prowadzonych w tym dniu akcji na drogach Europy. Istnieje także możliwość na powyższej stronie pokazania, że popieramy takie działania poprzez złożenie deklaracji i przystąpienie do grona ludzi, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drogach.

W tym dniu drogówka województwa łódzkiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa będzie prowadziła nadzór nad ruchem drogowym, jak i inicjować będzie różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktyczne.