Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczące obowiązku posiadania dokumentów

Od 1 października w praktyce obowiązują nowe przepisy dotyczące posiadania dokumentów w czasie kontroli drogowej prowadzonej prze m.in. Policje.

Przypomnijmy, że od 1 października br. jedynym dokumentem jaki należy okazać funkcjonariuszowi w czasie kontroli drogowej zgodnie z art. 38 ustawy PRD- jest dokument uprawniający do kierowania pojazdem. Takie ułatwienie zostało wprowadzone dla pojazdów, które są zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej.

O pozytywnych aspektach tego rozwiązania kierowcy wielokrotnie wspominali już wczoraj. Są jednak takie sytuacje, w których warto posiadać dokumenty, lub chociażby ich zdjęcie. Kiedy? - Kolizja drogowa.

Zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych(…) Dz.U. 2018 poz. 473 z póź.zm., do kolizji drogowej
-w uproszczeniu, gdy nie ma osób rannych i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 nie ma obowiązku wzywania Policji.

Uczestnicy kolizji mogą wtedy sami bez udziału Policji zakończyć takie zdarzenie, otrzymując stosowne oświadczenie od sprawcy zdarzenia i kontaktując się z ubezpieczycielem. Należy pamiętać też o zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. W praktyce oznacza to, że nie ma obowiązku wzywania Policji do wszystkich zdarzeń drogowych. Do sporządzenia takiego oświadczenia niezbędne są dane zawarte w dowodach rejestracyjnych pojazdów (dane o właścicielu, badaniu technicznym)
i potwierdzeniu zawarcia polisy OC. Z ustaleniem tego drugiego możemy sobie poradzić poprzez stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl), gdzie po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu lub nr VIN oraz daty w jakim okresie interesuje nas polisa otrzymamy podstawowe dane o pojeździe i ubezpieczeniu.

Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności podawanych danych osób i pojazdu, przebiegu zdarzenia (winy), trzeźwości uczestników -zawsze możemy wezwać na miejsce Policję, która przeprowadzi wszystkie czynności dokumentując je w odpowiedni sposób.