By zwalczyć agresję na łódzkich drogach - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Aktualności

By zwalczyć agresję na łódzkich drogach

Policyjny zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drogach działa przy łódzkich skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Składa się z funkcjonariuszy Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi. Czujnym okiem kamery rejestruje tzw. cwaniaków drogowych, którzy np. z pasa przeznaczonego do jazdy na wprost skręcają okazując tym samym lekceważenie dla przepisów prawa i innych kierujących. Nie uznają czerwonych świateł, linii ciągłych i zakazów. Po raz kolejny tego typu działania przeprowadzili policjanci 12 października 2018 r. w godz. 11.30 - 15.00 na terenie Łodzi.

Codziennie narażeni jesteśmy na prawdopodobieństwo zetknięcia się z agresją na drodze. Stres wywołany zachowaniem współużytkowników dróg, czas spędzony w korkach wielokrotnie prowadzi do  sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu. Agresja drogowa jest pojęciem złożonym  lecz najczęściej dostrzegalnym podczas oglądania skutków wielu kolizji i wypadków drogowych. To przede wszystkim  ignorowanie innych uczestników ruchu, bagatelizowanie przepisów bądź ich lekceważenie, a także wrogie zachowania takie jak  nadużywanie klaksonu, miganie światłami, krzyczenie, wygrażanie pięściami. Zwiększamy prędkość, jedziemy „zderzak w zderzak”, zajeżdżamy drogę, czy gwałtownie hamujemy. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi w sierpniu 2014 roku  powołał „Zespół  do zwalczania agresywnych zachowań na drodze”. Pomocnym narzędziem w pracy zespołu jest specjalnie utworzony adres email stopagresjidrogowej@lodz.policja.gov.pl, na który mieszkańcy województwa łódzkiego  przysyłają zdjęcia, filmy czy informacje z opisem  przypadków  zachowań kierowców będących jednocześnie wykroczeniami w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze do swoich działań wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia wyposażone w specjalne kamery zarówno wysuwane na maszcie jak i te zainstalowane w podwoziu. Rejestrowały one takie zachowania kierowców, które oprócz tego, że stanowią wykroczenia są wyjątkowo lekceważące dla pozostałych, przestrzegających przepisów. Po ujawnieniu wykroczenia przez funkcjonariusza obsługującego RSD informacja przekazywana była patrolom wspierającym, które zatrzymywały sprawcę do kontroli.

12 października 2018 roku działaniami objęto dwa skrzyżowania:

1. ul. Politechniki - ul. Skrzywana

2. Al. Włókniarzy - ul. Legionów

 

4 dwuosobowe patrole ujawniły 12 wykroczeń tj.:

 

- 1 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych -  ( za co grozi mandat w wysokości 200 zł oraz 10 punktów karnych)

- 1 omijanie pojazdu który zatrzymał się przed przejściem celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu – (zagrożone mandatem 500 zł i 10 punktami karnymi)

- 2 wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych – (350 zł i 10 punktów karnych)

- 3 przypadki "cwaniactwa drogowego" z czego jeden kierujący bez uprawnień do kierowania nie chcąc oczekiwać na przejazd za innymi pojazdami wykonał manewr skrętu w lewo z pasa do jazdy prosto. ( za niestosowanie się do znaków np: strzałki kierunkowe na pasach ruchu grozi mandat w wysokości 250 zł oraz 5 punktów karnych)

- 5 przypadków niestosowanie do sygnałów świetlnych (czerwone światło) – ( to mandat w wysokości nawet do 500 zł oraz 6 punktów punktów karnych)

 

Powyższe działania będą sukcesywnie realizowane przez WRD KWP w Łodzi na terenie woj. łódzkiego

Mobilne Centrum Monitoringu to system monitoringu telewizyjnego zainstalowany na samochodzie typu furgon doposażony we własne źródła zasilania oraz środki łączności. Podsystem CCTV (monitoring wizyjny) składa się m.in. z: Rejestratora cyfrowego 2 kamer szybkoobrotowych umieszczonych na wysuwanym maszcie pneumatycznym o wysokości 6 m podłączonych kablem koncentrycznym do rejestratora i krosownicy Kamery dzień/noc umieszczonej na głowicy uchylno-obrotowej zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni oraz mikrofonem. 4 kamer szybkoobrotowych wynoszonych z własnym zasilaniem oraz łącznością radiową z RSD. 4 kamer do obserwacji otoczenia pojazdu 2 stanowisk wyposażonych w łącznie w 2 klawiatury sterujące, 4 monitory Komputer pokładowy z oprogramowaniem zarządzającym do systemu Pojazd pełni funkcję mobilnego centrum dowodzenia i dlatego zostało wyposażone w liczne środki łączności, a wśród nich: cyfrową centralę telefoniczną, radiotelefony, aparaty telefoniczne i rejestrator rozmów telefonicznych.

 

Ładowanie odtwarzacza...