STOP PIJANYM KIEROWCOM - Ruszamy do szkół! - Aktualności - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi

Aktualności

STOP PIJANYM KIEROWCOM - Ruszamy do szkół!

Realizując zadania wojewódzkiego programu ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg ze strony nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego „Stop pijanym kierowcom” w bieżącym roku zespół organizacyjny, w skład którego wchodzi obok Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego woj. łódzkiego wchodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi, podjął decyzję o przeprowadzeniu po raz kolejny cyklu spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zajęcia będą odbywały się w salach gimnastycznych i aulach wytypowanych szkół. Uczestnikami programu w znacznej mierze będą uczniowie ostatnich klas gimnazjum. Jest to wiek, który wg statystyk jest jednym z bardziej narażonych na nieodpowiedzialne zachowania na drodze, a w którym to mogą już posiadać prawo jazdy, bądź być w trakcie trwania kursu. Tematem zajęć będzie ogólnie stan zagrożenia w ruchu drogowym w naszym województwie w porównaniu do całego kraju i innych państw członkowskich Unii Europejskiej a także świata. Jednak myślą przewodnią spotkań będą przyczyny, skutki i odpowiedzialność prowadzenia pojazdów osób znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych. Mamy nadzieję, że uświadamianie młodzieży zagrożeń płynących z takich zachowań w jakimś stopniu poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w ramach w/w programu odbędą się dodatkowo spotkania praktycznej jazdy po wyznaczonym torze w alkogoglach, a dla osób, które nie posiadają jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami przygotowany będzie tor przeszkód dla pieszych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku osoby obserwujące zmagania kolegów na próbie uzmysłowią sobie jak wielkim zagrożeniem
w ruchu drogowym jest osoba w stanie po użyciu alkoholu, której zachowania w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

W województwie łódzkim odbędzie się w tej edycji 20 spotkań (po 5 w rejonie każdego z WORD-ów). Lista wytypowanych szkół zyskała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Łodzi, a terminy zostaną ustalone do końca przyszłego tygodnia.