Aktualności

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi w ramach podpisanego porozumienia z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przeprowadzili pierwsze zajęcia doskonalące dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z placówek oświatowych Łodzi i okolic.

Szkolenie polegało na przedstawieniu stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów. Przypomniano programy nauczania, przepisy, system wychowania komunikacyjnego i aspekty psychologiczne w nauczaniu zasad ruchu drogowego uczniów w różnym wieku. Przeprowadzono także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Podkreślono rolę edukacyjną turniejów i konkursów BRD oraz hierarchię w stosowaniu przepisów ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów w praktyce. Dokonano także wymiany doświadczeń i najczęstszych uchybień zauważonych przez funkcjonariuszy WRD KWP w Łodzi w czasie prowadzonych zajęć w szkołach na terenie woj. łódzkiego. Szkolenie odbyło się w nowooddanym do użytku budynku na terenie miasteczka ruchu drogowego w Łodzi przy ul. Parkowej 1. W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli na podstawie powyższego porozumienia planowane są kolejne edycje powyższego szkolenia w Łodzi.