Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Łodzi

Kontakt

Zespół Funduszy Pomocowych Wydziału Finansów KWP w Łodzi pracuje w składzie:


Krystian Kołodziejski – starszy specjalista

Anna Mijas-Golasińska - starszy specjalista
Magdalena Siemińska – starszy specjalista

Tel. 42 665-30-71

Tel. 42 665-20-89

Fax: 42 665-28-88

e-mail:fundusze@ld.policja.gov.pl

ul. Lutomierska 108/112

Łódź 91-048