Biżuteria, dzieła sztuki

Biżuteria KWP Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poszukuje właścicieli

Opis:

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzą śledztwo dot. oszustw dokonywanych metodą "na wnuczka". W trakcie jego prowadzenia w dniu 21 października 2015 roku policjanci zabezpieczyli dwa zegarki oraz przywieszkę.

Dane kontaktowe:

W związku z tym, że do chwili obecnej nie ustalono pokrzywdzonego, który utracił prezentowane poniżej przedmioty wszystkie osoby, które rozpoznają zabezpieczone przedmioty jako własne lub wiedzą do kogo one należą, prosimy o kontakt z policjantem WDŚ KWP w Łodzi prowadzącym czynności w sprawie, telefonicznie pod numerem (42) 665-21-18, podając numer sprawy RSD – 14/15.

Zdjęcia: