Po przyjęciu - Dobór do służby w Policji - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Dobór do służby w Policji

Po przyjęciu

    Po przyjęciu do służby policjanci kierowani są na szkolenie zawodowe podstawowe realizowane w niżej wymienionych szkołach policyjnych:

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

Szkoła Policji w Katowicach,

Szkoła Policji w Pile,

Szkoła Policji w Słupsku,

Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

 

    Policjanci, w ramach jednego z etapów adaptacji zawodowej, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego są delegowani do czasowego pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Piasecznie pod Warszawą.

 

    Szkolenie odbywa się w systemie skoszarowanym, policjanci mają zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Od chwili nawiązania stosunku służbowego otrzymują także comiesięczne uposażenie.