Dobór na stanowiska policyjne

Ogłoszenie Wydziału d/w z Korupcją KWP w Łodzi

Zgodnie z Koncepcją Polityki Kadrowej Dotyczącej Funkcjonariuszy Policji w Garnizonie Łódzkim informuję, iż na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze na stanowisko policyjne : DETEKTYW SEKCJI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEJ WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ KWP W ŁODZI.

STANOWISKO: Detektyw Sekcji Operacyjno-Rozponawczej Wydziału d/w z Korupcją KWP Łódź,

OGŁOSZENIE KIEROWANE DO FUNKCJONARIUSZY GARNIZONU ŁÓDZKIEGO Z WYŁĄCZENIEM FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

 

Wymagania niezbędne:

Określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.06.2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.), tj.:

  • wykształcenie: średnie,
  • kwalifikacje zawodowe: podstawowe,
  • staż służby: 3 lata.

Wymagania pożądane:

  • wykształcenie: wyższe z tytułem magistra,
  • przeszkolenie zawodowe: kurs specjalistyczny o kierunku operacyjno-rozpoznawczym,
  • doświadczenie zawodowe: 5 lat w pionie operacyjno-rozpoznawczym,
  • dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty: list intencyjny (list intencyjny jest dobrowolnym zgłoszeniem funkcjonariusza do wzięcia udziału w procedurze naboru – droga służbowa nie obowiązuje).

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów: oferty prosimy kierować do Wydziału d/w z Korupcją KWP w Łodzi (7 piętro - sekretariat), osobiście w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku.