Kontakt - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

 

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

siedziba Wydziału: 
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26

adres do korespondencji: 
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi 
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Naczelnik  mł. insp. Dorota Wołoszyńska
Zastępca Naczelnika nadkom. Mariusz Misztela
Sekretariat: telefon 42 665-18-71/72
Fax 42 665-17-89
email wpa@ld.policja.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godzinach:  08.00 - 10.00
Wtorek w godzinach:            08.30 -16.30                                                                                                           
Środa:                                     DZIEŃ BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Czwartek w godzinach:        08.00 - 12.30                                                                                                           
Piątek w godzinach:             08.00 – 10.00 
              

 

 

Informujemy, że w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z art. 15 zzs pkt 1 ppk 6 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

                                                                           

 

             Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

 

Pozwolenia na broń palną myśliwską (Łódź, Sieradz) 42 665-19-86
Pozwolenia na broń palną myśliwską (Piotrków Tryb.) 42 665-18-70
Pozwolenia na broń palną myśliwską (Skierniewice) 42 665-19-84
Pozwolenia na broń palną sportową (miasto Łódź oraz powiat zgierski) 42 665-19-85
Pozwolenia na broń palną sportową (pozostałe powiaty woj. łódzkiego) 42 665-18-75
Pozwolenia na broń palną gazową (całe woj.) 42 665-19-98
Pozwolenia na broń palną bojową (całe woj.) 42 665-19-84
Kwalifikowany pracownik ochrony / licencja detektywa 42 665-18-76, 77, 78
Dopuszczenia do pracy z bronią 42 665-19-87
Nadzór i kontrola 42 665-19-97
Cudzoziemcy 42 665-19-94, 95
Depozytariusz 42 665-18-68