,,Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

,,Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!”

Rusza kampania informacyjna Komendy Miejskiej Policji w Łodzi realizowana wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi skierowana do mieszkańców naszego miasta. Ma ona na celu uwrażliwić i zachęcić łodzian do reagowania i powiadamiania służb o przejawach mogących świadczyć o stosowaniu przemocy wobec dzieci.

Kampania ma na celu wzmocnić system reagowania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jak również wypracować ze społecznością lokalną takie formy zachowań, dzięki którym poprzez system wczesnego powiadamiania Policji oraz innych służb o niepokojących sygnałach i zagrożeniach będzie można zapobiec zagrożeniom i skutecznie im przeciwdziałać. 

Inauguracją Kampanii będzie Konferencja pn. ,,UWAGA! DZIECKO CIERPI. NIE POZWÓL NA TO!”, która  odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r, od godz. 10:00 w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ul. Kilińskiego 98. Podczas Konferencji przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci przedstawią problematykę związaną ze stosowaniem przemocy w kontekście działań pomocowych oraz obowiązujących procedur prawnych i współdziałanie z innymi podmiotami. Wystąpią m.in. Rzecznik Praw Dziecka, sędzia, prokurator, specjalista z zakresu medycyny sądowej, pracownicy naukowi, jak również pracownicy placówek pomocowych, interwencyjnych, pracownicy socjalni oraz policjanci.

Konferencja ta skierowana jest głównie do środowisk na co dzień współpracujących z dziećmi, takich jak: wychowawcy żłobków, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, pedagodzy szkolni oraz osoby zainteresowane omawianą tematyką. Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp wolny. Kampania społeczna przewiduje także przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób, które w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z dziećmi, mając na uwadze ich dobro i bezpieczeństwo. W przypadku ujawnienia niepokojących symptomów mogących świadczyć o stosowaniu przemocy wobec dziecka będą w stanie podjąć niezbędne czynności umożliwiające przeciwdziałanie tego typu zjawiskom. Przygotowane zostaną spoty informacyjne, które będą odtwarzane w środkach masowego przekazu, środkach komunikacji publicznej, w mediach społecznościowych mające na celu dotarcie odbiorów, z apelem ,,UWAGA! DZIECKO CIERPI. NIE POZWÓL NA TO!”. Kampania obejmuje także spotkania skierowane do środowisk lokalnych propagujące działania Policji ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w tym wobec dzieci.

Wierzymy, że nasze wspólne działania spowodują, iż potrzeby i prawa dzieci w Łodzi będą dostrzegane i respektowane, a reakcja społeczna na krzywdę osób małoletnich jeszcze bardziej skuteczna.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WŁĄCZENIA SIĘ W KAMPANIĘ!

NIE POZWÓLMY, BY DZIECI CIERPIAŁY!

REAGUJMY POWIADAMIAJĄC ODPOWIEDNIE SŁUŻBY, W TYM POLICJĘ!

 

 

 

Pliki do pobrania