Złoty medal za zasługi dla Policji dla Pani Marii Czernek - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Złoty medal za zasługi dla Policji dla Pani Marii Czernek

16 marca 2017 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się ceremonia uhonorowania Złotym Medalem za Zasługi dla Policji Pani Marii Czernek, jedynej żyjącej wdowy katyńskiej po policjancie Policji Państwowej II RP. Dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

W uroczystości uczestniczyli Zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan Lach, Dyrektorzy Departamentów MSWiA, Dyrektorzy Biur KGP, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi: Prezes Jarosław Olbrychowski i Sekretarz Joanna Wnukowska i Rodzina Pani Marii Czernek.

- Chciałem podziękować za kultywowanie pamięci o Policji Państwowej. Gratuluję tego,
co robiła Pani na rzecz prawdy historycznej. Trzeba było niemałej odwagi i determinacji żeby walczyć o prawdę i pamięć, szczególnie w okresie PRL-u. Z wielką przyjemnością odznaczamy panią dziś Złotym Medalem za Zasługi dla Policji – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Złoty Medal za Zasługi dla Policji jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za znamienite zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.

Pani Maria Czernek nie ukrywała wzruszenia. Podkreśliła, że uhonorowanie jej starań ukierunkowanych na kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej stanowi dla niej wielki zaszczyt.

- Cieszę się, że razem tworzymy wielką policyjną rodzinę - powiedziała Pani Maria.

Pani Maria Czernek jest członkinią Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Zaangażowała się w odkłamywanie historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicznego losu 22 tysięcy funkcjonariuszy zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej. Włączyła się także w przekazywanie tej wiedzy pokoleniom Polaków. Wielokrotnie uczestniczyła
w lekcjach pamięci z uczniami gimnazjów i liceów. Brała udział w pielgrzymkach na Polskie Cmentarze Wojenne w Bykowni, Charkowie, Katyniu oraz Miednoje.

Pani Maria włączyła się w tworzenie miejsc pamięci o policjantach II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego (Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Płock, Kutno
i Andrzejów) oraz w Łodzi (tablica pamiątkowa na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji oraz epitafium katyńskie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego). Była także inicjatorem projektu pierwszej w Polsce Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej, która znajduje się w Łodzi. Współpracuje z organizacjami kombatanckimi, Rodziną Katyńską, Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami niepodległościowymi. Wielokrotnie honorowana odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Jako pierwsza otrzymała Krzyż Miednoje 1940 przyznawany przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Pani Maria Czernek jest wychowawczynią młodego pokolenia Polaków, osobą od której środowisko rodzin policyjnych czerpie swoją tożsamość.

Mąż Pani Marii, Jan Borkowski urodził się 1 kwietnia 1907 r. w Grajewie. Pełnił służbę
w Policji Państwowej, co najmniej od listopada 1931 m.in. w Warszawie w Wydziale
I Komendy Głównej oraz w Łodzi. We wrześniu 1939 r. pracował jako radiotelegrafista
w stopniu starszego posterunkowego w X Komisariacie Łodzi. Trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem Ostaszkowa. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Źródło: MSWiA, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi; foto: Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi

  • uroczystość uhonorowania medalem
  • uroczystość uhonorowania medalem
  • uroczystość uhonorowania medalem