Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna…. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - Osjaków Ostrówek Konopnica

14 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyła się debata społeczna, której tematem przewodnim było hasło „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.Tym razem na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Zbigniewa Polka odpowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych trzech gmin, Osjakowa, Ostrówka i Konopnicy na czele z Wójtem Gminy Osjaków Jarosławem Trojanem. Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu reprezentował jego I Zastępca komisarz Robert Baryła oraz Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie nadkom. Dariusz Raducki.

Ponadto w debacie udział wzięli Radni Gminni, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi reprezentujący mieszkańców z terenu gmin Osjaków Ostrówek i Konopnica.

W pierwszej części debaty podsumowano efekty wdrożenia w życie, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ciągu minionych 10 miesięcy tj. od chwili uruchomienia tego jakże ważnego narzędzia pozwalającego mieszkańcom naszego regionu wzięcie w przysłowiowe „swoje ręce” spraw związanych z bezpieczeństwem, na mapie zaznaczono: 81miejsc w których występują rożnego rodzaju zagrożenia. Najwięcej bo aż 32 dotyczyły zgłoszenia miejsc, w których dochodzi do przekroczenia prędkości, w 20 przypadkach mieszkańcy gmin których swoją działalnością obejmuje KP w Osjakowie wskazywali miejsca gdzie spożywany jest alkohol w miejscu publicznym. Trzecie z zagrożeń, które najczęściej było przez mieszkańców wymienionego regionu zaznaczone na KMZB to dzikie wysypiska śmieci , odnotowano 9 takich zgłoszeń.

Każde takie zgłoszenie, które znajdzie się na KMZB jest przez policjantów weryfikowane. Policjanci w 29 procentach potwierdzili rzeczywistość zgłoszeń. To doskonałe narzędzie pozwalające policjantom działać tam gdzie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców istnieje taka potrzeba.

Przedmiotem spotkania było również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców na terenie wymienionych gmin z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowych. Program „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacja „Moja Komenda” to kolejne punkty debaty, w której obecni dowiedzieli się o nowej roli dzielnicowych. Zacieśnienie współpracy, rola policjanta „pierwszego kontaktu”w kontekście nowych przepisów i związane z tym aspekty została bardzo pozytywnie odebrana przez obecnych na odprawie. Przedstawiono również programy profilaktyczne. Omówiono podejmowane działania zaznaczając jak ważny jest aktywny udział podmiotów w realizacji zadań mających wpływ na poziom bezpieczeństwa.

Na koniec pierwszej części debaty Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieluniu podkom. Wiesław Moszyński poinformował wszystkich zebranych o rozpoczynającej się w tracie trwania debaty kampanii informacyjnej polskiej Policji zorganizowanej wspólnie z operatorem aplikacji Yanosik "Łapki na Kieronicę". Naczelnik przybliżył przedsięwzięcie, które ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze w szczególności powstrzymanie się od korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, wymagającego trzymania słuchawki w ręce. Z chwilą włączenia wspomnianej aplikacji do użytkownika trafia żartobliwy komunikat „łapki na kierownicę”. Kampania swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa i będzie propagowana od 14 do 25 czerwca 2017 roku czyli w okresie czerwcowego długiego weekendu i wyjazdów wakacyjnych.

Druga część debaty to interaktywna dyskusja obecnych na spotkaniu, moderowana w kierunku konkretnych  bieżących spraw. Wyciągniecie wniosków z dyskusji, ukształtowania konkretnej współpracy no i wspólnej deklaracji co do wywiązania się z realizacji konkretnych postulatów i załatwienia konkretnych spraw wynikłych w trakcie dyskusji.

Obecni na debacie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym takim spotkaniu i zweryfikowania na jakim etapie realizacji są zawnioskowane postulaty.