Uroczysta zbiórka w KWP - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka w KWP

11 sierpnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Za wzorową służbę i osiągane w niej wyniki nagrodzono w sumie 25 funkcjonariuszy z garnizonu łódzkiego.

Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkazy personalne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił czterech funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu policji. Komendant Główny Policji nadinsp. dr. Jarosław Szymczyk nagrodził za profesjonalizm jedną funkcjonariuszkę. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński za wzorową służbę i zaangażowanie wyróżnił 20 funkcjonariuszy. Łącznie nagrody otrzymało 25 osób. po wręczeniu wyróżnień insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym i podziękował im za ich trud i poświęcenie. Następnie w imieniu wyróżnionych głos zabrał mł. insp. Andrzej Rogowski naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Łodzi. Na zakończenie wszyscy zapozowali do pamiątkowej fotografii.