Promocja zawodu policjanta - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta

Podczas Powiatowego Festiwalu Zawodów uczniowie szkół poznawali zawód policjanta oraz zasady naboru do Policji.

29 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli odbył się kolejny Powiatowy Festiwal Zawodów. Uczniowie klas gimnazjalnych już teraz mogli pomyśleć o swoich planach zawodowych. Wśród przedstawicieli różnych zawodów nie zabrakło też Policji. Funkcjonariusze, wspólnie z kadetami klas o charakterze policyjnym z ZSR CKU w Wojsławicach, informowali uczniów klas gimnazjalnych o możliwości podjęcia dalszej nauki w klasach mundurowych wojsławickiej szkoły. Zapewniali, że zdobyta w tej szkole wiedza i doświadczenie są pomocne podczas rekrutacji do służby w Policji.  Uczniowie z zainteresowaniem pytali, jakie wymogi musi spełnić kandydat ubiegający o policyjny mundur. Pytali też, jak przebiega i z jakich etapów składa się rekrutacja do służby w Policji. Odwiedzający policyjne stoisko mieli również możliwość poznania sprzętu oraz umundurowania policjanta służby prewencyjnej.