Oni już wiedzą, czym grozi jazda bez uprawnień - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Oni już wiedzą, czym grozi jazda bez uprawnień

Pabianiccy policjanci na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Tomaszem Jarmakowskim spotkali się z uczniami kolejnej klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Tym razem zajęcia profilaktyczne z młodzieżą poświęcone były tematyce z zakresu ruchu drogowego.

W ramach współpracy ze szkołą i kampanii ,,Zostań policjantem” funkcjonariusze różnych komórek organizacyjnych pabianickiej komendy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych. Wszystko po to, by młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi mogli z bliska poznać specyfikę zawodu policjanta. Pierwsze, wrześniowe spotkanie poświęcone było pracy technika kryminalistycznego oraz policjantów zajmujących się problematyką nieletnich.

Tym razem młodzież poznała zagadnienia z zakresu ruchu drogowego. Specyfikę pracy pabianickiej drogówki przybliżył sierż. szt. Michał Łyszkowski. Funkcjonariusz na konkretnych przykładach omówił także konsekwencje karne, cywilnoprawne i moralne łamania przez młodych ludzi przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Podkreślił, iż taki młodzieńczy wybryk może zniszczyć plany na przyszłość, zarówno edukacyjne jak i zawodowe. Zwrócił także uwagę jak ważna jest postawa obywatelska i konieczność reagowania na nieodpowiedzialnych kierowców, siadających za kierownicę pod wpływem alkoholu. Natomiast policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. szt. Rafał Dzwonnik i mł. asp. Aleksandra Białkowska uświadomili młodzieży konsekwencje prawne popełniania przez nieletnich czynów zabronionych. Procedura postępowania z takimi osobami wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Młodzież chętnie zadawała pytania i czynnie uczestniczyła w dyskusji z funkcjonariuszami.  Tego typu zajęcia z pewnością przybliżą młodzieży policyjną profesję, a także poszerzą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i wyobraźnię przyszłych kierowców.