Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

W piątek 9 lutego 2018 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wojewódzkie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni” mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podczas działań stróże prawa rozdawali kamizelki odblaskowe, które znacznie poprawiają widoczność pieszych w porze wieczorowo – nocnej. Tylko tego dnia mundurowi ukarali 34 pieszych mandatem za przechodzenie w miejscu niedozwolonym.

Podczas piątkowych działań policjanci drogówki przyjrzeli się dokładniej poczynaniom pieszych na drodze. Nie od dziś wiadomo, że w przypadku zderzenia z pojazdem pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem lub nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia. Niestety wyniki prowadzonych kontroli nie są zadowalające. Aż 34 osoby zostały tego dnia ukarane mandatami, a kolejnych 9 pieszych pouczono za przechodzenie w miejscu niedozwolonym. W większości przypadków tłumaczenie było podobne, że tak jest szybciej. Jak widać, pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Pamiętajmy, że przecież to od nas samych zależy nasze bezpieczeństwo.

Warto podkreślić, że podczas działań funkcjonariusze rozdawali kamizelki odblaskowe, które znacznie poprawiają widoczność w porze wieczorowo – nocnej. Przypominamy pieszym, aby wyposażyli się w elementy odblaskowe i nosili je w miejscach widocznych. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie, gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej.