O współpracy Policji z Łódzkim Kuratorium Oświaty - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O współpracy Policji z Łódzkim Kuratorium Oświaty

9 marca 2018 roku o godzinie 12.30 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zostało podpisane porozumienie z Łódzkim Kuratorem Oświaty. Dotyczy ono szeroko rozumianej profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie doboru do służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wraz z Zastępcą do spraw Prewencji mł. insp. Jarosławem Rybką gościł Wojewodę Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Panią  Joannę Skrzydlewską oraz oczywiście Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Grzegorza Wierzchowskiego wraz z  Łódzką Wicekurator Oświaty Panią Elżbietą Ratyńską. W szacownym gronie gości znalazł się także Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  st.bryg. Jarosław Wlazłowski , Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Pan Jarosław Olbrychowski,  oraz wielu innych przedstawicieli słuzb i instytucji , z którymi współpracujemy w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Podczas Konferencji zorganizowanej w ramach Forum Idei ku Bezpieczeństwu  i Dialogu Społecznego zainaugurowana została wspólna akcja wychowawczo-edukacyjna. Wśród uczniów będzie  przeprowadzona ankieta , która ma na celu większe rozpoznanie  potrzeb w zakresie profilaktyki tak aby kreować pozytywne zachowania , w szczególności w zakresie ruchu drogowego.  Akcja ma także na celu promowanie zawodu policjanta. Przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Łodzi omówił rolę profilaktyki w kreowaniu właściwych zachowań  dzieci i młodzieży oraz założenia dotyczące diagnozy potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym. Dzielnicowy z KP w Białej Rawskiej wraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  omówił tematykę poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okolicy szkoły na przykładzie współdziałania dzielnicowego i społeczności lokalnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr w Skierniewicach Pan Roman Czyżewski zreferował role placówki oświatowej w kształtowaniu właściwych postaw młodzieży. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym i możliwościach profilaktycznych  opowiedział przedstawiciel KMP w Skierniewicach, WORD w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Zagrożenia w sieci w kontekście młodych ludzi wskazał funkcjonariusz Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi.  O innym niebezpieczeństwie, jakim są substancje psychoaktywne, opowiedział  policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi. Kolejny prelegent  opisał funkcjonowanie klas mundurowych jako element wychowawczy przygotowujący do pracy w służbach. Przedstawiciel Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi wystąpił z prezentacją dotyczącą zawodu policjanta i doboru  do służby. W okresie od 20 marca do 30 kwietnia 2018 roku we wszystkich powiatach woj. łódzkiego odbędą się debaty poświęcone tej tematyce. Konferencje podsumowującą zaplanowano na 29 maja 2018 roku.