Współpraca i partnerstwo w zapobieganiu ASF - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca i partnerstwo w zapobieganiu ASF

W związku z bardzo trudną i stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń i realnym zagrożeniem przeniesienia wirusa ASF na teren województwa łódzkiego, w dniu 7 marca 2018 roku w pabianickiej komendzie odbyło się spotkanie poświęcone nawiązaniu partnerskiej współpracy policji i powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zminimalizowania zagrożenia chorobą na terenie powiatu pabianickiego.

W spotkaniu, któremu przewodniczył I zastępca komendanta nadkom. Mariusz Siejka uczestniczyli dzielnicowi, policjanci ruchu drogowego, pionu kryminlanego oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Śmiechowicz, lekarz weterynarii Monika Łątka oraz prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Amanda Chudek.

Szkolenie podyktowane było nawiązaniem szerokiej współpracy w zakresie podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie bądź wyeliminowanie zagrożenia ASF w powiecie pabianickim, w tym wspólnych kontroli gospodarstw, targowisk, lokali gastronomicznych serwujących dziczyznę, transportu zwierząt oraz współdziałania w zakresie ochrony zwierząt na mocy obowiązującej ustawy. 

Walkę z ASF ma ułatwić rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 stycznia 2018 roku. Zakłada ono wprowadzenie na terytorium Polski programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzania wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania. Jak podkreślał powiatowy lekarz weterynarii Wirus ASF, którego nosicielami są m.in. dziki, nie jest niebezpieczny dla człowieka, ale jego wystąpienie wiąże się z bezwzględną koniecznością wybicia całych stad trzody chlewnej w promieniu 3 km od ogniska zarażenia. To olbrzymie straty gospodarcze i finansowe. Stąd tak ważne są procedury związane z z bioasekuracją ferm hodowców  trzody chlewnej. Program bioasekuracji wymusza na producentach trzody chlewnej, aby hodowle były zamknięte, ogrodzone, odizolowane, by dzikie zwierzęta nie miały dostępu do hodowli – mówił podczas spotkania powiatowy lekarz weterynarii Andrzej Śmiechowicz. Wektorem rozprzestrzeniania się wirusa jest także człowiek. Zarazki możemy przenosić na butach, odzieży, w kanapkach. Dużym niebezpieczeństwem jest też kontakt z osobami zza wschodniej granicy. Dlatego też lekarze weterynarii przekazali ulotki zawierające między innymi informacje dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej oraz procedury postępowania dla rolników po znalezieniu padłego dzika. Ulotki za pośrednictwem policjantów trafią do określonego grona odbiorców. Powiatowy Lekarz Weterynarii w trosce o bezpieczeństwo służb ratowniczych przekazał pabianickim policjantom ochronne kombinezony, niezbędne podczas prowadzonych działań w sytuacji realnego wystąpienia zagrożenia ASF. 

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Amanda Chudek na bazie prezentacji multimedialnej przedstawiła między innymi najczęstsze przestępstwa wobec zwierząt takie jak utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywania w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, wystawiania zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na warunki atmosferyczne zagrażające ich życiu lub zdrowiu, utrzymywania zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. Stąd też tak ważna jest współpraca różnych podmiotów i organizacji w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Jak podsumowała prezes Amanda Chudek ,,stopień rozwoju cywilizacji wyraża się stosunkiem człowieka do zwierząt”.