Ślubowanie nowo przyjętych policjantów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

25 maja 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody laureatom policyjnych konkursów i funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendanci Miejscy/Powiatowi, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przedstawicielka Wojewody Łódzkiego Pani Dorota Gajewska, Przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Osiciński, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi Pan Grzegorz Kociołek, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski, Szef Rady Doradców Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r Pan Józef Kuczka, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego asp.sztab. Jarosław Bańkowski, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 20 nowo przyjętych policjantów (3 kobiety i 17 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 21 maja 2018 roku. Było to trzecie przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do maja br. szeregi łódzkiej policji zasiliły 54 osoby, a wśród nich 10 kobiet i 44 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs  podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było uhonorowanie laureatów wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Policjant służby kryminalnej roku 2018”, w którym policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódź-Wschód zajęli I miejsce z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi II miejsce, a z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Policji III miejsce. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wręczył ponad 70 policjantom wyróżnienia za wzorową służbę oraz osiągnięcia w służbie i poza nią. Komendant pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Następnie insp. Andrzej Łapiński wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe i powitał ich w szeregach Policji. Komendant w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zaapelował do rodzin nowych funkcjonariuszy o wyrozumiałość i wsparcie ich w tej niełatwej słuzbie.