Rawskie targi pracy - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rawskie targi pracy

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej była jednym z 28 wystawców, którzy zgłosili się do udziału w Rawskich Targach Pracy.

8 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyły się Rawskie Targi Pracy. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Rawie Mazowieckiej wzięło udział 28 wystawców oferujących miejsca pracy dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku i z różnymi kwalifikacjami.

Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej dysponuje 7 wakatami.

Szczegóły doboru znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Praca – Dobór do służby w Policji:

http://www.rawa-mazowiecka.policja.gov.pl/erw/praca/dobor-do-sluzby-w-polic/2745,Dobor-do-sluzby-w-policji.html

  • Podziękowanie za udział w targach
  • Policjant przy stoisku na targach