O bezpieczeństwie na drodze podczas Bielawskiego Biegu Ulicznego - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie na drodze podczas Bielawskiego Biegu Ulicznego

Łowiccy policjanci z ruchu drogowego byli obecni na XVII Bielawskim Biegu Ulicznym. Przeprowadzili pogadankę, a następnie aby na drodze było bezpiecznie, rozdawali elementy odblaskowe.

12 czerwca 2018 roku w Bielawach odbył się XVII Bielawski Bieg Uliczny. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gimnazjum w Bielawach przy współpracy z Urzędem Gminy Bielawy.  Zawody skupiają dzieci i młodzież z różnych szkół. Przed rozpoczęciem biegu, na boisku gminnym zebrani uczniowie najpierw wysłuchali pogadanki dotyczącej bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań na drodze, a następnie wszyscy sportowcy z rąk policjantów ruchu drogowego otrzymali opaski odblaskowe ufundowane przez Wójta Gminy Bielawy. Mundurowi zachęcali do noszenia elementów odblaskowych, uświadamiając zebranym, że poprawiają widoczność i mogą uratować zdrowie a nawet życie.  Następnie Dyrektor Gimnazjum - Pan Wojciech Baleja, w podziękowaniu za współpracę przekazał policjantom puchar. Potem dzieci i młodzież przystąpiła już do rywalizacji. Uczniowie startowali w biegach na różne dystanse i w kilku kategoriach wiekowych, a policjanci czuwali nad bezpiecznym przebiegiem zawodów.