Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci monitorują miejsca wakacyjnego odpoczynku dzieci i młodzieży

W pierwszej dekadzie czerwca 2018 roku na terenie województwa łódzkiego policjanci rozpoczęli działania związane z monitorowaniem funkcjonowania obozów harcerskich. Pierwsze miały na celu nawiązanie kontaktów z organizatorami oraz komendantami obozów oraz przygotowanie tych osób do właściwej reakcji na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych niebezpiecznych sytuacji. Przedsięwzięcie jest koordynowane z poziomu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przez Wydział Prewencji. W ramach działań międzyinstytucjonalnych utrzymywana jest stała współpraca z Łódzkim Kuratorem Oświaty, Łódzką Chorągwią ZHP i Łódzkim Okręgiem ZHR, a także służbami Wojewody Łódzkiego.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym realizowanym w czerwcu dzielnicowi dokonywali rozpoznania w zakresie miejsc na terenie województwa, gdzie są wyznaczone miejsca na obozy lub będą odbywały się obozy harcerskie. W tym etapie wspólnie z pracownikami starostw oraz strażakami policjanci przeprowadzali sprawdzenie stanu przygotowania wytypowanych miejsc, a także nawiązywali współpracę z administratorami obiektów.

W chwili obecnej w każdym powiecie dzielnicowi przeprowadzają wraz z przedstawicielami  starostw i straży pożarnej spotkania z osobami odpowiedzialnymi za pobyt uczestników dotyczące wymiany kontaktów telefonicznych i współpracy na wypadek zaistnienia niebezpiecznych sytuacji . Dodatkowo dzielnicowi oraz policjanci profilaktycy przeprowadzają z młodzieżą zajęcia dotyczące właściwych zachowań. Działania będą prowadzone do końca września.

Należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia zagrożenia dla uczestników obozów, szczególnie tych realizowanych na terenie obszarów leśnych należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112 lub na przekazane przez policjantów numery telefonów do najbliższej jednostki Policji.

W chwili obecnej na terenie województwa w 11. powiatach odbywają się różne formy obozów: harcerskie, żeglarskie, młodzieżowe. W chwili obecnej odbywają się 23 obozy harcerskie i 11 obozów o innym charakterze (młodzieżowe, sportowe).

W rejony obozów harcerskich kierowane są dodatkowe patrole prewencji. Policjanci pojawiają się częściej również w okolicach gdzie odbywają się inne formy wypoczynku. 

Policjanci nie maja wakajcji od działań profilaktycznych. Niemalże codziennie odwiedzają dzieci i młodzież także na koloniach i półkoloniach przypominając o zasadach bezpiecznego letniego wypoczynku.

 

POLECAMY :

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27891,Strykowscy-dzielnicowi-o-bezpieczenstwie-podczas-wakacji-z-uczestnikami-polkolon.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27893,Na-obozie-fajnie-jest-Z-zuchami-i-harcerzami-o-bezpiecznym-wypoczynku.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27851,Tomaszowscy-policjanci-dbaja-o-bezpieczenstwo-obozowiczow.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27833,Odpowiedzialny-bezpieczny.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27789,Profilaktycy-nie-maja-wakacji.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27756,Wakacje-z-policjantami.html

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/27783,Mundurowi-na-koloniach.html