AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”

Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzili działania w ramach programu "Bezpieczne wakacje 2018 – Zakręceni na bezpieczeństwo".


14 lipca 2018 roku w godzinach 14.00-19.00 w ramach projektu objętego patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim z policjantami z Opoczna i Radomska wspólnie z Państwową Strażą Pożarną,  Inspektorami z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Polskim Związkiem Wędkarskim, Państwową Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką, Państwową Strażą Łowiecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną i  Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską przeprowadzili działania w ramach programu „Bezpieczne wakacje 2018 – Zakręceni na bezpieczeństwo”. Działania te objęły zarówno Zalew Sulejowski jak i zbiornik retencyjny w Cieszanowicach a także tereny przyległe do rzeki Pilicy i Luciąży. W okresie letnim duża ilość turystów, szczególnie w czasie weekendów wypoczywa nad brzegiem  zbiorników. Wtedy może dochodzić do zakłóceń ładu i porządku publicznego, jak również naruszeń przepisów przeciwpożarowych. W sobotę policja wraz z innymi służbami zadbała o bezpieczeństwo osób wypoczywających, skontrolowano obozowiska pod kątem ich legalności, sprawdzano nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz trzeźwość kierowców.  Funkcjonariusze sprawdzali także placówki gastronomiczne świadczące usługi dla wypoczywających turystów. Uważnie przyglądano się legalności wprowadzanych do obrotu artykułów spirytusowych i tytoniowych, a w szczególności podawania alkoholu osobom nieletnim. Patrole sprawdzały także wędkarzy pod kątem posiadanych uprawnień i zgodności połowu z obowiązującymi przepisami. W prowadzonej akcji uczestniczyło 37 osób w tym 20 policjantów z różnych komend i wydziałów, którzy dysponowali 13 pojazdami oraz 3 łodziami.                                                           

 W wyniku kontroli wylegitymowano 54 osoby, skontrolowano 17 wędkarzy, 1 jednostkę pływającą oraz 10 pojazdów. Policjanci nałożyli 2 mandaty karne oraz zastosowali 38 pouczeń. Dokonano kontroli: 19 kąpielisk, 39 obiektów i miejsc zagrożonych, 5 miejsc wypoczynku. W trakcie trwania akcji zorganizowano 2 spotkania edukacyjne z młodzieżą.

 

W czasie akcji patrol Straży Leśnej i Policji ujawnił na drodze między Kołem a Piotrkowem Trybunalskim śmieci pochodzące z remontu. Funkcjonariusze już kilkanaście minut od zdarzenia ustalili dane osobowe właściciela pozostawionych rzeczy. W tej sprawie  zostanie skierowany do sadu wniosek o ukaranie. Za wykroczenie określone w art. 162 par. 1 kw grozi kara grzywny albo nagany.