By uwolnić miasto od TIR-ów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

By uwolnić miasto od TIR-ów

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy przeprowadzili działania kontrolne, które miały na celu ujawnienie wykroczeń popełnianych przez kierowców ciężarówek, którzy nie stosują się do zakazu wjazdu tego typu pojazdów do miasta.

Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Jeżdżące po mieście duże ciężarówki o masie kilkunastu ton mogą być sporym problemem dla mieszkańców. Duże natężenie ruchu ciężkich samochodów powoduje utrudnienia w ruchu, szczególnie w godzinach szczytu. Przejazdy tirów przez miasto powodują również zniszczenia nawierzchni dróg. Chcąc przeciwdziałać tym zagrożeniom piotrkowska drogówka 25 i 26 lipca 2018 roku przeprowadziła akcję, w ramach której policjanci kontrolowali w miejscach dróg wjazdowych do miasta, kierowców tirów, pod kątem prawidłowego wjazdu docelowego na teren miasta. Działania odbyły się we współdziałaniu z Inspekcją Transportu Drogowego. Pierwszego dnia akcji w godzinach 07:00 – 10:00, piotrkowscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami ITD skontrolowali 16 pojazdów ciężarowych, z których jedna zakończyła się pouczeniem za niestosowanie się do zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych na teren miasta. Pozostali kierowcy ciężarówek posiadali pozwolenie na wjazd docelowy, dostarczając towar do marketów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 26 lipca kontroli zostało poddanych 6 pojazdów ciężarowych. Dwóch kierujących pouczono za brak dokumentu OC podczas kontroli, sporządzono dwa wnioski do funduszu gwarancyjnego w związku z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia. Takie akcje będą odbywać się cyklicznie.