Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”

Program konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”

zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi

Łódź, 26-28 września 2018 roku

 

26 września 2018 roku

 

10.00–10.20 Uroczyste otwarcie I dnia konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Agnieszkę Liszewską, prof. UŁ, Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia, Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotra Janika, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Kierownika Zakładu Kryminalistyki UŁ b. prok. prof. dr hab. Bogusława Sygita, Przewodniczącą Studenckiego Koła Kryminalistyków UŁ Panią Zofię Kubalę.

                          

10.20–12.20 Panel I Prowadzący: podinsp. Rafał Mrozowski (Zastępca Naczelnika WKS KWP w Łodzi) i asp. szt. Violetta Antczak-Szlosarek (Kierownik Sekcji Badań Dokumentów LK KWP w Łodzi).

10.20–10.40 – nadkom. dr Michał Białęcki (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) – „Funkcjonowanie w Policji Zespołów do Spraw Przestępstw Niewykrytych”.

10.40–11.00 – dr hab. Dariusz Świecki (prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Najwyższego) – „Wprowadzanie i przeprowadzanie dowodów w procesie karnym uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej”.

11.00–11.20 – dr hab. Jarosław Moszczyński (prof. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego) – „Rozwój daktyloskopijnych metod wizualizacyjnych – większe szanse na ujawnianie starych śladów”.

11.20–11.40 – mł. insp. Edyta Kot (Kierownik Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „AFIS – wykrywcza baza danych w Polsce”.

11.40–12.00 – podinsp. Jarosław Piotrowski (Zakład Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie) – „Policyjne Zbiory Daktyloskopijne w kontekście podstaw prawnych daktyloskopowania”.

12.00–12.20 – dr Małgorzata M. Żołna (członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych) – „Poznać odpowiedzi przed zadaniem pytań, czyli rzecz o magicznych uzdolnieniach biegłych”.

 

12.20–12.30 Przerwa kawowa 

 

12.30–14.15 Panel II Prowadzący: nadkom. dr Michał Białęcki (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) i mł. insp. Grzegorz Marny (Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji).

12.30-12.50 – mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka (Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Przyszłość w kryminalistycznej analizie DNA”.

12.50-13.10 – asp. szt. Radosław Grześkowiak (Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile) – „Analiza przydatności śladów (materiału dowodowego) “Policyjnych Archiwum X” a wnioskowanie kategoryczne w badaniach traseologicznych”.

13.10–13.30 – mgr Artur Bujak (Starszy Specjalista Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Obszary badawcze Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych”.

13.30–13.50 – nadkom. dr Adam Grajewski (Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) – „Metodyka poszukiwania zakopanych zwłok, zastosowanie doświadczeń archeologii w kryminalistyce”.

13.50–14.10 – podinsp. Ewa Lewandowska (Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Identyfikacja lub typowanie osób na podstawie badań antroposkopijnych”.

14.10–14.15 – Dyskusja

 

14.15–15.00 Przerwa obiadowa 

 

15.00–17.10 Panel III Prowadzący: podinsp. Rafał Mrozowski (Zastępca Naczelnika WKS KWP w Łodzi) i asp. szt. Violetta Antczak-Szlosarek (Kierownik Sekcji Badań Dokumentów LK KWP w Łodzi).

15.00–15.45 – POK Franko Schneider i PHK dr Axel Uhlig (LKA Brandenburg) – „Przypadek zabójstwa Andrei Steffen”.

15.45–16.05 – asp. szt. Janusz Majczak (LK KWP w Łodzi) – „Zastosowanie progresji wiekowej w sprawach poszukiwawczych”.

16.05–16.25 – kom. Kamil Bubień (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach) – „Zabójstwo Anny T. w dniu 04.05.2014 r. w Starachowicach – studium przypadku”.

16.25–16.45 – asp. Michał Pietras (Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu), nadkom. Bernadeta Kania (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – „Studium przypadku – zabójstwo Józefa Janeckiego”.

16.45–17.05 – asp. szt. Andrzej Jarosz (Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – „Ponowne badania zabezpieczonych dowodów rzeczowych w celu uzyskania profilu DNA, na przykładzie wykrytego śledztwa dotyczącego potrójnego zabójstwa w Opolu Lubelskim”.

17.05–17.10 – Dyskusja

 

 

27 września 2018 roku

 

09.00 –09.10

Otwarcie II dnia konferencji

09.10–10.30 Panel IV Prowadzący: dr hab. Jerzy Duży (Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)

9.10-9.30 – dr Michał Kurowski (prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Prokuratury Krajowej) – „Tożsamość czynu w świetle instytucji wznowienia i podjęcia umorzonego postępowania przygotowawczego”

9.30–10.00 – Sławomir Głuszek (prokurator Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy) - „Niewyjaśnione zabójstwo; łyżka dziegciu w beczce miodu”

10.00–10.30 – Bartosz Wieczorek (Zastępca Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum - Zachód w Toruniu) – „Zbrodnia wydobyta spod ziemi”

 

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

 

11.00–13.00 Panel V Prowadzący: dr hab. Radosław Krajewski (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

11.00–11.30 – Karina Spruś (prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach delegowana do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach) – „O włos od zbrodni doskonałej”

11.30–12.00 – Mirosław Wałęza (prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ) -„Zabójstwo babuszki”

12.00 – 12.30 – Blanka Uracz (prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy delegowana do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy) - “Zabójstwo Zenona K.

12:30–13:00 – Dyskusja

 

13.00-14.30 Przerwa obiadowa 

 

14.30–16.00 Panel VI Prowadzący: prof. dr hab. Bogusław Sygit (b. prokurator, Kierownik Zakładu Kryminalistyki WPiA UŁ), dr Michał Kurowski (prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

14.30–15.00 – Robert Gabryszak (prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) - „Sprawa kelnerki z Topazu”

15.00–15.30 – Tomasz Dorosz (prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie delegowany do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej) – „Zabójstwo nieujawnione”

15.30– 16.00 – Wiesław Dworczak (Prokurator Okręgowy w Świdnicy) – „Skazanie bez zwłok”

16.00–16.30wystąpienie Pana Prokuratora Bogdana Święczkowskiego Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora  Krajowego.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

 

17.00 – 19.00 Jubileusz Pana Profesora Bogusława Sygita

 

 

28 września 2018 roku

 

09.00 –09.10

Otwarcie III dnia konferencji

 

09.10–10.30 Panel VII Prowadzący: dr hab. Radosław Olszewski (prof. UŁ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

09.10-09.30 – dr Józef Gurgul (Prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku) – „Kryminalistyka a prawo okiem kryminalistyka

09.30-09.50 – dr hab. Wojciech Filipkowski (prof. Uniwersytetu w Białymstoku) –
Potencjalne wykorzystanie ustrukturyzowanych technik analitycznych w budowaniu wersji śledczych”

09.50-10.10 – dr hab. Maciej Trzciński (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Artur Kubacki (biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach) – „Praktyczne działania związane z poszukiwaniami ukrytych zwłok

10.10-10.30 – dr Bogdan Lach (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) – „Inscenizacje na miejscach zabójstw w sprawach sprzed lat”

10.30-11.00 – Dyskusja

 

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

 

11.00–11.50 Panel VII Prowadzący dr Zbigniew Wardak (Uniwersytet Łódzki)

11.00-11.20 –11.20-11.40 – dr Alfred Staszak (Uniwersytet Zielonogórski) – „W oczekiwaniu na nowe możliwości badawcze kryminalistyki

11.40-12.00 – dr Andrzej Gawliński (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) – „Czynności sprawców zabójstw podejmowane ze zwłokami w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej – omówienie wyników badań”

12.00–12.20 – nadkom. dr Adam Grajewski (Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) –„Zasadność i skuteczność działania Policji w przedawnionych sprawach kradzieży zabytków”

12.20-12.40 – dr Piotr Arkuszewski (Zakład Chirurgii Doświadczalnej UMed w Łodzi), Marcin Jeleniewski (student UMed w Łodzi), mgr Karol Kłosiński (Zakład Chirurgii Doświadczalnej UMed w Łodzi), kom. mgr inż. Jakub Kowalczyk (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi), dr Ewa Meissner (Zakład Medycyny Sądowej UMed w Łodzi), Joanna Zielińska (studentka UMed w Łodzi), Małgorzata Zielińska (Klinika Neurologii UMed w Łodzi), „Tragedia w Dolinie Jaworowej – nieprawdopodobny zbieg okoliczności czy zabójstwo doskonałe?

12.40-13.00 – podkom. Paweł Leśniewski (Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile ) – „Ślady entomologiczne – studium przypadku: od owada dorosłego do sprawcy zgwałcenia” 

13.00-13.20 – kom. dr Marcin Fiedukowicz (Komenda Miejska Policji w Łodzi) – „Śledztwo w sprawie zaginięcia Oli - profil samobójcy

13.20-13.40 – Dyskusja

 

13.40-14.40 Przerwa obiadowa 

 

14.40–16.10 Panel VIII Prowadzący dr Piotr Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki)

14.40-14.55 – mgr Bartłomiej Błaszczyk (doktorant WPiA UŁ) – „Ograniczenia dawnych metod śledczych jako przeszkoda w wyjaśnianiu starych spraw”

14.55-15.10 – mgr Monika Janasik (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „O pojęciu zbrodni doskonałej

15.10-15.25 – Tomasz Berdzik (Akademia im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego) – „Analiza modus operandi i próba ustalenia motywacji sprawcy na podstawie studium przypadku niewyjaśnionej zbrodni z Krakowa - kryptonim „Skóra”

15.25-15.40 – Hubert Wojciechowski (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „Motyw ideologiczny zbrodni. Studium przypadku zamachu Andersa Breivika”

15.40-15.55 – Katarzyna Jagodzińska (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „Przypadek Urszuli Olszowskiej”

15.55-16.10 – Tomasz Tomaszewski (student WPiA UŁ) – „Porównanie uprawnień Prokuratora i Prokuratora Generalnego z art. 327 k.p.k. i art. 328 k.p.k.

16.10-16.20 – Dyskusja

 

16.20-16.30 Zakończenie Konferencji