Policjanci na manewrach pożarniczych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na manewrach pożarniczych

Wczoraj na terenie Ldzania doszło do pożaru w sklepie i wypadku drogowego. Płonął także niewielki obszar lasu. Do akcji pognały służby ratownicze. Na miejscu pracowali strażacy z PSP w Pabianicach, druhowie z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu pabianickiego oraz policjanci. Na szczęście były to tylko ,,Powiatowe Manewry Pożarnicze”.

6 października 2018 roku na terenie Ldzania odbyły się Powiatowe Manewry Pożarnicze. Wedle scenariusza o godz. 9:30 dyżurny pabianickiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku w miejscowości Ldzań. Płonął miejscowy sklep, a dwie osoby zostały ranne. W trakcie akcji gaśniczej na skrzyżowaniu dróg Ldzań/Kolonia Ldzań doszło do wypadku z udziałem środków transportu. Strażacy musieli również zmagać się z pożarem młodnika lasu. Sytuacja kryzysowa wymagała ze strony policji podjęcia  wielu decyzji w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zablokowania dróg, ułatwienia przejazdu innym służbom, udzielenia pomocy straży pożarnej oraz współpracy z organami administracji publicznej. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego oraz zarządzania kryzysowego.  

Wspólne ćwiczenia pabianickiej policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, druhów z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu pabianickiego oraz przedstawicieli samorządów miały na celu doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej, a także sprawdzenie przyjętych procedur postępowania oraz realizację ustawowych zadań podczas takich działań.

W Powiatowych Manewrach Pożarniczych uczestniczyli między innymi: wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak, wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, wójt gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg, Andrzej Bohdanowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach Roman Figiel. Pabianicką policję reprezentowali zastępca komendanta powiatowego mł. insp. Tomasz Jarmakowski oraz kierownik posterunku w Piątkowisku mł. asp. Adam Figiel.