Białe gerbery od dzielnicowych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Białe gerbery od dzielnicowych

400 białych gerberów przewiązanych białą wstążką, będącą symbolem kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” trafiło do rąk mieszkańców Pabianic. Kwiaty wręczali przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz dzielnicowi.

4 grudnia 2018 roku przed Urzędem Miejskim w Pabianicach odbył się happening  w związku z obchodami międzynarodowej kampanii ,,16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. Podczas akcji przechodniom wręczano białe gerbery przewiązane białą wstążką, będącej symbolem walki z przemocą. Każdy kwiat zawierał ,,bilecik” z przesłaniem wspierającym przeciwdziałanie przemocy oraz informację o miejscach świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w naszym mieście, w tym adres Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej. To tutaj można otrzymać różnego rodzaju pomoc: konsultacje terapeuty, pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy, pomoc pedagoga, porady prawne i psychologiczne.

Kwiaty rozdawali przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki Integracji Społecznej oraz dzielnicowi. Byli to: Sylwia Zawadowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Agata Kasprzak, zastępca przewodniczącej, Anna Skurnica z Programu Ochrony Dzieci przed Przemocą oraz dzielnicowi: mł. asp. Przemysław Rokuszewski i st. sierż. Magdalena Saktura. W kampanię włączyły się również władze miasta.

16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Ten przedział symbolicznie zaznacza związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka. Podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.