Seniorze nie daj się oszukać - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Seniorze nie daj się oszukać

Wieruszowscy policjanci wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach rozmawiali z seniorami o zagrożeniach z jakimi mogą zetknąć się osoby starsze we współczesnym świecie. Przypomnieli między innymi jak postępować, by nie paść ofiarą fałszywego wnuczka czy policjanta. To właśnie ta grupa osób jest najbardziej narażona na tego typu oszustwa.

6 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się spotkanie seniorów z terenu gminy Sokolniki zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współudziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

W trakcie spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Pani Ewa Szandała w swoim wystąpieniu przedstawiła prezentację multimedialną oraz omówiła formy i możliwości udzielania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sytuacji występowania przemocy i cyberprzemocy wobec osób starszych. Jednocześnie pracownik socjalny Pani Mariola Jaroch - Cygan rozdała uczestnikom spotkania ulotki i materiały informacyjne, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Dzielnicowy gminy Sokolniki i Czastary st.sierż. Piotr Płachta wraz z Kierownikiem dzielnicowych asp. sztab. Waldemarem Leszczyńskim omówili tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, głównie z bezpieczeństwem niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych i rowerzystów. Podkreślili istotną rolę elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym. Podczas wystąpienia policjantów nie zabrakło między innymi tematów związanych z zjawiskiem przemocy i znęcania a także tematyki oszustw, w trakcie których policjanci wyjaśnili jak najczęściej działają przestępcy i w jaki sposób nie dać się oszukać na tzw. wnuczka, policjanta czy pracownika np. zakładu energetyki.

W dalszej części spotkania st.sierż. Piotr Płachta w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” przekazał w jaki sposób można skontaktować się z dzielnicowym. Omówił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać problemy występujące w miejscu ich zamieszkania.

Na zakończenie spotkania policjanci wszystkim jego uczestnikom rozdali odblaskowe opaski oraz ulotki „Seniorze nie daj się oszukać”. Organizatorzy spotkania odpowiedzieli również na liczne zadane pytania oraz wyjaśnili z jakiego typu problemami można zwrócić się po pomoc do poszczególnych instytucji. Obecni na spotkaniu seniorzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa i wyrazili swoje zadowolenie z takiej formy spotkania i integracji.