Zostań jednym z nas - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z nas

Policja nadal promuje służbę w mundurze i zachęca mieszkańców powiatu sieradzkiego do wstąpienia w nasze szeregi. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią wyzwania, lubią pomagać innym, a także mają duże poczucie sprawiedliwości - zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką Policji.

           21 lutego 2019 r. na terenie Urzędu Pracy w Sieradzu funkcjonariusze po raz kolejny promowali służbę w policji. W ramach cyklicznego  porozumienia  z dyrekcją urzędu od godziny 9.00 policjantki z sieradzkiej komendy wystawiły punkt informacyjny. W trakcie kilkugodzinnego dyżuru informowano zainteresowanych o możliwościach i zasadach służby w policji. Wszyscy chętni otrzymali materiały promocyjne związane z policją. Przedmiotowa akcja ponownie cieszyła się zainteresowaniem petentów urzędu. Możliwe, że działania te zostaną jeszcze powtórzone w przyszłych miesiącach.

            Na co dzień informacji o warunkach wstąpienia do Policji udziela Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi ulica Lutomierska 108/112 telefon 042 665-13-65 lub KPP w Sieradzu ulica Sikorskiego 2 telefon 043 827-77-09.