Porozumienie Policji i Straży Miejskiej - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Policji i Straży Miejskiej

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew Gruszczyński i Burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza podpisali porozumienie dotyczące współpracy Straży Miejskiej i Policji na terenie miasta.

9 kwietnia 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy mł. insp. Zbigniew Gruszczyński w obecności Tomasza Olczyka Komendanta Straży Miejskiej podpisał porozumienie z Burmistrzem Pawłem Kuleszą dotyczące współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie Łęczycy. Celem porozumienia jest sprawne i skuteczne współdziałanie służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łęczycy. Poza łączonymi patrolami, dotyczy ścisłej współpracy w zakresie wymiany informacji o pojawiających się zagrożeniach oraz planowaniu wszelkich działań polegających na eliminowaniu tych zjawisk. Uregulowano kwestie obsługi i wykorzystania monitoringu miejskiego. Dodatkowo dokument obejmuje organizowanie wspólnych szkoleń oraz daje możliwość funkcjonariuszom Straży Miejskiej uczestnictwa w odprawach prowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w przypadku wspólnych działań.