Program profilaktyczny "Sami Sobie" - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Program profilaktyczny "Sami Sobie"

Sieradzka policja kontynuuje program profilaktyczny „ Sami Sobie” zainicjowany w połowie marca 2019, wspólnie z innymi organizacjami i partnerami.

              W dniu 10 kwietnia 2019r. w Jeziorach gmina Sieradz miało miejsce kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach programu „Sami Sobie”. Oprócz sieradzkich dzielnicowych w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele m. in. Urzędu Gminy Sieradz, Koło Gospodyń Wiejskich, Wojewódzkiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu i oczywiście mieszkańcy. Należy również zaznaczyć obecność grupy uczniów II Liceum w Sieradzu, którzy wystawili krótką inscenizację teatralną dotyczącą oszustw na tzw. „Wnuczka”. Ponadto  wszyscy chętni mogli skorzystać z badania profilaktycznego dotyczącego zakażenia wirusem HCV. W trakcie spotkania dzielnicowi z sieradzkiej komend poruszali problemy związane z zagrożeniami wynikającymi często z nieznajomości prawa. Przypomnieli również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji mobilnej ‘Moja Komenda” w myśl koncepcji programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Po prezentacji programów wywiązała się dyskusja z mieszkańcami gminy dotycząca szczególnie zachowań w razie spotkania się z nietypowymi sytuacjami szczególnie prawnymi.

Należy podkreślić, że podobne spotkanie miało miejsce w dniu 29 marca 2019r w Rzechcie.

 Najbliższe tego typu spotkanie będzie miało miejsce  w dniu 26 kwietnia o godzinie 17. 00 w miejscowości Chojne