Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Żychlinie uczestniczył w spotkaniu seniorami, które zostało zorganizowane w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie. Tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych.

10 kwietnia 2019 roku na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie odbyło się spotkanie dzielnicowego z seniorami.  Przedsięwzięcie miało na celu zminimalizowanie zagrożeń, na jakie są narażone osoby starsze, podniesienie świadomości seniorów w zakresie ich własnego bezpieczeństwa oraz zapoznanie ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, m.in. takim jak oszustwa. Dzielnicowy zwracał uwagę na potrzebę zachowania czujności w stosunku do obcych i wskazywał na konieczność szybkiej reakcji w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i mieniu osób starszych. Zwrócił uwagę, iż czas w takim przypadku działa na korzyść sprawcy. W obliczu stania się ofiarą oszustwa, czy kradzieży bardzo ważne jest natychmiastowe powiadomienie policji. Znaczna część spotkania została poświęcona problematyce związanej z oszustwami na tzw. "legendę„ np. "wnuczka” czy „policjanta”.

  • policjant prowadzi spotkanie z seniorami. Wyświetlana jest prezentacja multimedialna
  • policjant prowadzi prelekcję z seniorami, wyświetlana jest prezentacja multimedialna
  • plakat spotkanie z policjantem, nie daj się oszukać metoda na wnuczka i na policjanta
  • Policjant pokazuje seniorom odznakę policyjną
  • seniorzy uczestniczący w spotkaniu
  • slajd prezentacji: metody oszustw na wnuczka, na policjanta, na inkasenta, na loterie lub zaliczke