Bezpieczne wakacje - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje

Policjanci z Łowicza dbają o bezpieczeństwo najmłodszych. Regularne kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu łowickiego mają zapewnić wypoczywającym beztroskie wakacje bez zagrożeń oraz nieprawidłowości.

Od początku tegorocznych wakacji mundurowi spotykają się dziećmi i młodzieżą na terenie ośrodka, w którym co roku organizowane są obozy wypoczynkowe. Podczas wizyty w miejscowości Janowice, policjanci rozmawiali  z opiekunami o bezpieczeństwie oraz przygotowywali ich do właściwej reakcji, na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych niebezpiecznych sytuacji. Dodatkowo funkcjonariusze Zespołu d.s. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii wspólnie z Dzielnicowym PP w Nieborowie przeprowadzili prelekcję dla dzieci i młodzieży, przypominając zasady bezpiecznego, letniego wypoczynku. Plenerowe działania profilaktyczne będą prowadzone do końca sierpnia 2019 roku.

Należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia zagrożenia dla uczestników zorganizowanego wypoczynku, szczególnie tych realizowanych na terenie obszarów leśnych należy niezwłocznie dzwonić pod numer 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

  • policjant rozmawia z opiekunką dzieci. stoją nad wodą
  • policjanci  rozmawiają dziećmi i ich opiekunami