Archiwum X - Policja Łódzka

Archiwum X

Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi


ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź 

tel. (42) 665-28-96
      (42) 665-28-97
      (42) 665-19-90

fax  (42) 665-17-65


archiwumx@ld.policja.gov.pl


 

 

Do zadań Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych należy w szczególności:

1. Analizowanie umorzonych z powodu niewykrycia sprawców nieprzedawnionych spraw kryminalnych o znacznym ciężarze gatunkowym.

2. Ocena możliwości wykrywczych w sprawach, w których zabezpieczono ślady i dowody pozwalające na ich ponowną analizę przy użyciu nowych metod badawczych, w tym DNA i AFIS.

3. Opracowywanie wniosków wskazujących kierunki i przedsięwzięcia zmierzające do wykrycia sprawców w analizowanych postępowaniach.