PATRONATY - Patronaty - Policja Łódzka

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a organizacjami i instytucjami ubiegającymi się o patronat honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi lub zapraszającymi Komendanta do udziału w komitetach honorowych zamieszczamy zasady na jakich takie sprawy są rozpatrywane.

Zgodnie z Decyzją Nr 160/2010 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym (zmienioną Decyzją Nr 51/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 23 stycznia 2012 roku) przy ubieganiu się o objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi należy kierować się poniższymi zasadami:

1. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć  w komitecie honorowym w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji
o zasięgu regionalnym oraz organizowanym w Policji.

2. Objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie może łączyć się ze zobowiązaniami finansowymi Policji.

3. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi może objąć patronat honorowy lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym na wniosek złożony przez organizatora, którym może być kierownik jednostki organizacyjnej Policji województwa łódzkiego lub kierownik komórki organizacyjnej KWP w Łodzi, organ samorządu terytorialnego, kierownik zespolonej służby, inspekcji
i straży oraz inne służby i instytucje współpracujące z Policją.

4. Wzór wniosku zamieszczony jest poniżej w wersji umożliwiającej jego elektroniczne wypełnienie.

5. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (program przedsięwzięcia) należy przesłać pocztą na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, kod: 91-048 Łódź lub złożyć osobiście. Dopuszczalne jest przesłanie wniosku na adres e-mail: wks@ld.policja.gov.pl

6. Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nie później niż na 60 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

7. Wniosek rozpatruje w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, który może zwrócić się do organizatora o udzielenie dodatkowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.

8. Po podjęciu decyzji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi przekazuje organizatorowi przedsięwzięcia informację o objęciu/odmowie objęcia patronatem honorowym lub udziale/odmowie udziału w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

9. Informacja o objęciu/odmowie objęcia patronatem honorowym lub udziale /odmowie udziału w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi umieszczana jest na stronie internetowej http://www.policja.pl/ld   w zakładce pod tytułem Patronaty Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

10. Objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi patronatu honorowego oznacza wyrażenie zgody na zamieszczenie przez organizatora informacji o tym fakcie w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Zapraszamy do korzystania z formularza wniosku o udzielenie patronatu.

Pobierz formularz w formacie.doc

 

Wykaz zgłoszonych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zaproszeń
do objęcia wydarzeń patronatem honorowym

 

ROK 2017

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1.

WKS -076/2/17

I Turniej „Policyjne Wyzwania”

Marzec – czerwiec 2017

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Zgoda

2.

WKS – 076/3/17

Przystanek Happy Bus

Lipiec – sierpień 2017

Fundacja
Happy Kids -Łódź

Zgoda

3.

WKS – 076/4/17

Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

13 maj 2017

Łódzki Oddział Okręgowy PCK

Zgoda

4.

WKS – 076/5/16

Międzypowiatowy Konkurs „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”

kwiecień - maj 2017 r.

Zespół Szkół RCKU Wojsławice

Zgoda

5.

WKS – 076/7/17

Turniej piłki nożnej drużyn gimnazjalnych z terenu powiatu poddębickiego

31 maja 2016 r.

KPP Poddębice

Zgoda

6.

WKS – 076/8/17

II Rajd Gnomów 2017

3 - 4 czerwca 2017 r.

Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ

Brak zgody

7.

WKS – 076/10/17

Impreza sportowo – profilaktyczna „Razem skutecznie, razem bezpiecznie” 

30 maja 2017 r.

III KP KMP Łódź

Zgoda

8.

WKS – 076/11/17

Triathlon Energy służb mundurowych

23 lipca 2017 r.

Urząd Miasta Bełchatów

Zgoda

9.

WKS - 076/12/17

Konferencja pn. „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”

23 maja 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

10.

WKS – 076/13/17

Konferencja
 „(NI)E –bezpieczeństwo w wirtualnym świecie

6 czerwca 2017 r.

KPP Zduńska Wola

Zgoda

11.

WKS – 076/14/17

„Bezpieczny Senior”

Czerwiec – wrzesień 2017

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Brak zgody

12.

WKS – 076/15/17

Uroczystość
o charakterze historycznym – sadzenie dębów pamięci

22/29 września 2017 r.

Publiczne Gimnazjum nr 10 w Łodzi

Zgoda

13.

WKS – 076/18/17

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

14 października 2017 r.

KPP Łowicz

Zgoda

14.

WKS – 076/19/17

Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością”

11 października 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

15.

WKS – 076/20/17

Konferencja „ Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM”

18 października 2017 r.

KMP Łódź

Zgoda

 

 

 

Wykaz zgłoszonych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zaproszeń
do udziału w Komitetach Honorowych
ROK 2017

 

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1

 

WKS – 076/9/17

28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

przełom czerwca
i lipca 2017 r.

Komitet Organizacyjny

Zgoda

 

 

ROK 2015/ 2016

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1

 

WKS – 076/3/16

Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

23 maj 2015 r.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK

Zgoda

2.

 

WKS – 076/4/16

„Bezpiecznie kibicuję – przeciwnika szanuje”

21 marca 2016 r.

KPP Zgierz, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów z Zgierzu

Zgoda

3.

WKS – 076/5/16

Międzypowiatowy Konkurs „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”

3 marca – 27 kwietnia 2016 r.

Zespół Szkół RCKU Wojsławice

Zgoda

4.

 

WKS – 076/7/16

Pierwszy pomnik Policjanta II RP

Lata 2016 – 2020

Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi

Zgoda

5.

WKS – 076/8/16

Turniej piłki nożnej drużyn gimnazjalnych z terenu powiatu poddębickiego

31 maja 2016 r.

KPP Poddębice

Zgoda

6.

 

WKS-076/12/16

 

 

Konferencja „Zagrożenia wynikające z organizacji imprez masowych na terenie kraju”

15 czerwca 2016 r.

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi

Zgoda

7

WKS – 076/13/16

Konferencja „III Dzień Bezpieczeństwa Narodowego”

4 czerwca 2016 r.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zgoda

8

WKS – 076/15/16

Uroczystość
o charakterze historycznym – sadzenie dębów pamięci

22/29 września 2016 r.

Publiczne Gimnazjum nr 10 w Łodzi

Zgoda

9

WKS – 076/19/16

Święto Związku Harcerstwa Polskiego „Sprawni jak harcerze”

16-18 września 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka

Zgoda

10

WKS – 0815/63/16/MŁ

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń . Współpraca służb. Wykorzystanie nowych technologii”

13 września 2016 r.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi

Zgoda

11

WKS – 076/20/16

NSZZ Policjantów
w Łodzi

21 października 2016 r.

Honorowa akcja oddawania krwi – bocie rekordu w Polsce

Zgoda

12

WKS – 076/22/16

Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi

25 listopada 2016 r.

Konkurs dla uczniów klas I-III „Moja bezpieczna droga”

Zgoda

13

WKS – 07/23/16

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki Studenckie Koło Kryminalistów

15-16 grudnia 2016 r.

Konferencja naukowa „Policyjne Archiwa X”

Zgoda

14

WKS – 076/24/16

MKS Górnik 1956 Łęczyca

10-11 grudnia 2016 r.

III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2005-2006 2007-2008

Zgoda

Wykaz zgłoszonych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zaproszeń
do udziału w Komitetach Honorowych

ROK 2016

L.p.

Numer sprawy

Tytuł

Data wydarzenia

Instytucja zgłaszająca

Status

1.

WKS -076/9/16

27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
 i Olimpijczyków

29 czerwca – 2 lipca 2016 r.

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Łódź

Zgoda

 

Załączniki do strony