Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców 


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112 
tel. (42) 6653956
fax 8414495      e-mail: wdszpp@ld.policja.gov.pl


Naczelnik
mł.insp. Michał Kaliszewski

Zadania Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców:

1. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców oraz ujawnianie i zwalczanie przestepstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców,

2. nadzorowanie pracy operacyjnej dotyczacej przestępczości pseudokibiców prowadzonej w jednostkach Policji,

3. monitorowanie osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe, poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją tego zagadnienia w jednostkach Policji,

4. opracowywanie analiz zagrożenia bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych,

5. ujawnianie i identyfikowanie mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym.