5 listopada 2014 roku - Takie są fakty - Policja Łódzka

Takie są fakty

5 listopada 2014 roku

Odnosząc się do licznych doniesień prasowych zarzucających łódzkiej policji negatywne opiniowanie udostępnienia buspasów dla ruchu motocykli i rowerów, pragnę poinformować Państwa,

 że 31 października 2014 roku do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi zostało wysłane oficjalne stanowisko policji w tej sprawie. W piśmie tym wyraźnie wskazano, że opiniujemy pozytywnie pomysł udostępnienia buspasów dla ruchu jednośladów, a nawet zachęcamy do stosowania tego typu rozwiązań w przyszłych inwestycjach. W piśmie wskazano jednocześnie pewne kryteria, które powinny być uwzględnione przy realizacji założeń, a mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierujących jednośladami. Poniżej zamieszczam skan dokumentu przesłanego do ZDiT w Łodzi.

kom. Adam Kolasa