"Resilience" - z wizytą w Rumunii - Aktualności - Policja Łódzka

Aktualności

"Resilience" - z wizytą w Rumunii

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. kom. Iwona Firaza z Komedny Miejskiej Policji w Łodzi odwiedziła Rumunię, w ramach projektu międzynarodowego pt. "Resilience", koordynowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

 

Celem przedsięwzięcia jest wypracownie efektywnych działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży w wieku 13 - 18 lat, zagrożonych min. rezygnacją z nauki przed ukończeniem 18 roku życia, podejmowaniem zachowań ryzykownych tj. zażywanie substancji psychoaktywnych oraz przedwczesną inicjacją seksualną. Projekt zakłada współpracę w ramach trzech krajów borykających się z podobnymi problemami, tj.: Polska, Litwa i Rumunia.

Spotkania kadry pedagogicznej i psychologicznej oraz osób z instytucji wspomagających system edukacyjny w wymiarze międzynarodowym pozwalają szerzej spojrzeć na problemy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz dzieci będących w sytuacjach kryzysowych.

Rola Policji rumuńskiej, podobnie jak w Polsce, sprowadza się do akcji edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z wiekiem i miejscem życia. Inne zagrożenia są istotne dla dzieci w przedszkolach, a inne dla młodzieży uczęszczającej do gimnazjum, jak również dla mieszkańców aglomeracji miejskich i mieszkańców wsi. Policja rumuńska do największych zagrożeń dla młodzieży zalicza przemoc, alkohol i środki psychaktywne.

  • Kom. Iwona Firaza wraz policjantką z Rumunii i Litwy
  • Radiowóz policji rumuńskiej
  • Dwie uczestniczki spotkania przy banerze projektu