Wymiana doświadczeń na ILA Airshow Berlin 2018 - Aktualności - Policja Łódzka

Aktualności

Wymiana doświadczeń na ILA Airshow Berlin 2018

Na zaproszenie Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia Pana Hansa-Jürgena Mörke w dniach 24-27 maja 2018 r. przedstawiciele łódzkiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Andrzejem Łapińskim przebywali z wizytą w Poczdamie (RFN).

 

Celem spotkania było zapoznanie się z przygotowaniami oraz zabezpieczeniem w formie operacji, realizowanym przez Policję brandenburską w związku z międzynarodowymi targami lotniczymi ILA Berlin Air Show 2018. Ponadto szefowie jednostek podpisali „Plan działań na lata 2018/2019” do „Deklaracji o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi i Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia” zawartej w dniu 13.05.2016 r.

Strona niemiecka przygotowała bardzo interesujący program. Dowódca działań policyjnych przedstawił zgromadzonym założenia i stan przygotowań do realizacji zabezpieczenia imprezy masowej ILA, a następnie goście odwiedzili pomieszczenia dla sztabu dowodzenia w sytuacjach nadzwyczajnych i zapoznali się z przyjętymi rozwiązaniami oraz bieżącym podziałem zadań.

Zwiedzanie terenu wystawowego ILA oraz organizacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zrobiła na wszystkich duże wrażenie. Porządku publicznego pilnowały również międzynarodowe patrole: z Polski, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec oczywiście.

Delegacja miała również możliwość zwiedzania terminala pasażerskiego BER oraz zapoznania się ze stanem rozwoju, zaistniałymi problemami, a także planami rozwoju lotniska Berlin-Brandenburg. Również Policja landowa i federalna podzieliła się z polskimi kolegami spostrzeżeniami w zakresie zadań na lotnisku Schӧnefeld.

Wymieniając się doświadczeniami zawodowymi, Wiceprezydent Policji brandenburskiej Pan Roger Hӧppner przedstawił priorytety pracy Policji kraju związkowego Brandenburgia oraz wybranych spraw realizowanych w ubiegłym i bieżącym roku.

W przedsięwzięciu udział wzięły także delegacje z Komendy Wojewódzkie Policji w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Radomiu.

  • Podpisanie dokumentu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia
  • Zdjęcie grupowe na terenie targów lotniczych
  • Obrady na WSP1
  • Zdjęcie grupowe na ruchomych schodach na lotnisku BER