Archiwum 2017

3. moduł projektu unijnego „W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej”

W terminie 11-22.09.2017 r. st. sierż. Agnieszka Grabowska z WDŚ KMP w Piotrkowie Tryb. odbyła dwutygodniowy kurs we Frankfurcie nad Odrą. Przedsięwzięcie pod nazwą "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej" jest od lat organizowane przez Pełnomocnika ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Jego ideą jest wyszkolenie grupy niemieckich i polskich policjantów w obszarze przepisów prawnych właściwych dla obu krajów, na których bazują działania policyjno-taktyczne oraz podniesienie kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego poprzez naukę języka/krajoznawstwa i ćwiczeń zorientowanych na cele i praktyki.

Ponadto projekt zakłada:

-           długofalowe, planowane we własnym zakresie kształcenie językowe dzięki pobytowi w  niemieckich i polskich jednostkach służbowych;

-           utrwalanie powstałych kontaktów i zacieranie uprzedzeń we wspólnej pracy;

-           wspólny trening sytuacyjny;

-           interkulturalną komunikację i rozwiązywanie konfliktów;

-           naukę języka poprzez pracę w tandemie przy rozwiązywaniu sytuacji policyjnych;

-           przeprowadzanie wspólnych omówień sytuacji oraz dyskusji wybranych problemów pracy policyjnej:

-          wyjaśnienie zawartych między urzędami policji umów i porozumień o współpracy;

               -           wykłady na wybrane tematy współpracy policyjnej po otwarciu granicy;

              -           praktyki w jednostkach policji kraju partnera w celu poznania sposobu pracy policji w sąsiednim kraju oraz utrwalenia wiedzy językowej;

              -           wspólne imprezy sportowe, trening w strzelaniu, zwiedzanie i inne w celu integracji zespołu.

 

  • Zajęcia w ramach "Tandemu"
  • Strzelanie grupowe
  • Trening sytuacyjny
  • Wykłady w ramach "Tandemu"