Konferencja graniczna 2017 "Współpraca bez granic" - Archiwum 2017 - Policja Łódzka

Archiwum 2017

Konferencja graniczna 2017 "Współpraca bez granic"

W dniu 29 listopada 2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia, której założeniem było podsumowanie wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa regionalnego w kończącym się roku. Do udziału w spotkaniu zaproszony został Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.


Współpraca polskiej i niemieckiej Policji trwa już 26 lat. W ramach niej funkcjonariusze współdziałają na zasadach partnerstwa dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w obu krajach, a także zwalczają przejawy przestępczości przygranicznej i transgranicznej. Policjanci szkolą się w znajomości języka niemieckiego i polskiego oraz przepisów prawa obu krajów.

Na tegorocznej konferencji granicznej zaprezentowane zostały następuące tematyczne wykłady fachowe:

- Stan bezpieczeństwa w Polsce na granicy z Niemcami;

- Pierwsza Polsko-Niemiecka Operacyjna Grupa Dochodzeniowa (OEG) - doświadczenia i wyzwania związane z OEG HELIOS między CBŚ Zielona Góra i LKA Brandenburg;

- Rozwój współpracy policji brandenburskiej i polskiej w reflekcji i z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów związkowych;

- Doświadczenia z niemiecko-francuskiego projektu na Renie - policja wodna;

- Przedstawienie Transgranicznego Zespołu Policyjnego;

- Status obywatela państwa trzeciego w prawie Unii Europejskiej oraz następstwa dla krajowych służb granicznych;

- Pierwsza dekada PNCW w Świecku w obszarze przygranicznym.

W trakcie przedmiotowego spotkania miała miejsce konferencja prasowa, po której nastąpiło m.in. podpisanie umowy partnerskiej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia na rzecz realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w partnerstwie z pięcioma innymi instytucjami z pięciu państw UE: KWP
w Olsztynie (Polska), Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej (Litwa), Biurem Prokuratora Generalnego Węgier (Węgry), Głównym Zarządem Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bułgaria). Realizacja przedsięwzięcia rozpoczyna się 1 grudnia 2017 roku i potrwa do 30 listopada 2019. Następnie przez kolejne 24 miesiące prowadzone będą działania związane z upowszechnianiem i promowaniem projektu. Wsparcie kierowane jest do 24 uczestników międzynarodowych sesji szkoleniowych, przynajmniej 200 uczestników lokalnych szkoleń kaskadowych oraz pozostałych odbiorców rezultatów projektu. Ogólnym celem projektu jest zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności przedstawicieli organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością oraz ujednolicenie standardów w zakresie zabezpieczania materiałów cyfrowych. Działania zaplanowane w projekcie obejmą: pięć międzynarodowych sesji szkoleniowych; opracowanie rezultatów w postaci raportu merytorycznego, programów szkoleniowych, bazy dobrych praktyk i bazy ekspertów; lokalne szkolenia kaskadowe.

  • Flaga polska, niemiecka i unijna na stole konferencyjnym
  • Zdjęcie grupowe uczestników konferencji
  • Komendanci Wojewódzcy Policji z Gorzowa Wlkp., Wrocławia, Łodzi i Szczecina podczas wykładów fachowych
  • Przedstawicielki gorzowskiej i łódzkiej Policji podczas konferencji
  • Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz w Łodzi podczas konferencji prasowej
  • Podpisanie umowy partnerskiej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Prezydenta Policji kraju związkowego Brandenburgia