Archiwum 2016

W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej - druga tura 2016

W dniach 12.09.2016 – 23.09.2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne szkolenie polskich i niemieckich funkcjonariuszy, biorących udział w projekcie Pełnomocnika Prezydenta Policji ds. niemiecko-polskich Kontaktów "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej".

Asp. sztab. Kamil Wnukowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, na zaproszenie Policji brandenburskiej, wraz z innymi przedstawicielami polskiej i niemieckiej Policji, przez dwa tygodnie pogłębiał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie regulacji prawnych i bazujących na nich działaniach policyjno-taktycznych w połączeniu z podniesieniem kwalifikacji językowych.

Nauka języka polegała, m.in. na pracy w tandemie przy rozwiązywaniu sytuacji policyjnych, dyskusji o głównych problemach pracy policyjnej. Ponadto uczestnicy wspólnie z zaproszonymi prelegantami omawiali aktualny stan zwalczania transgranicznej przestępczości samochodowej i zastosowanie niemieckiego prawa o ruchu drogowym. Przedstawiano także priorytety i metody zwalczania przestępczości transgranicznej z punktu widzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Z kolei trening praktyczny przedstawiciel łódzkiej POlicji odbył w jednostce Policji niemieckiej w Fürstenwalde i Bernau, na obszarze działania Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatu Autostradowego, a także w Bad Freienwalde, gdzie stacjonuje Wydział Policji Wodnej i na terenie Wydziału Policji Lotniczej.

W czasie wspólnych patroli policyjnych asp. sztab. Kamil Wnukowski wspomagał obsługę na miejscu wypadku drogowego, a także czynności związane z gromadzeniem materiału procesowego. W działaniach patrolowych na autostradzie wspólnie z funkcjonariuszem z Niemiec dokonywał kontroli drogowych, ujawniał wykroczenia i wyciągał konsekwencje prawne wobec sprawców. W czasie współpracy z Policją wodną, obserwował działania kontrolne po wodnych drogach śródlądowych Starej Odry. Na terenie jednostki użytkowanej przez Wydział Lotniczy funkcjonariuszowi został zaprezentowany sprzęt techniki policyjnej zamontowany na śmigłowcach i możliwości jego praktycznego wykorzystania w służbie.

  • Rozpoczęcie kursu przez Pełnomocnika Prezydenta Policji ds. niemiecko-polskich Kontaktów
  • Zajęcia w tandemie
  • Zajęcia praktyczne w terenie
  • Zajęcia dodatkowe - gra w kręgle