Poszukiwany Przemysław Siek - Listy gończe - Policja Łódzka

Listy gończe

Poszukiwany Przemysław Siek

Policjanci z VII Komisariatu KMP w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa poszukują Przemysława Siek. Poszukiwany mężczyzna został skazany za czyn z art 160 par.1 KK .

Przemysław Siek

 

Urodzony 1983 rok

Ostatnio zamieszkały Łódź

Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu poszukiwanego proszę kierować do  KP VII KMP w Łodzi ul. 3-go Maja 43, 93-408 Łódź.

Telefon 42 665-27-91 Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób VII KP KMP w Łodzi.

Telefon 42 665 24 56, 42 665 24 59 Dyżurny VII KP KMP w Łodzi.

Telefon alarmowy 112.