Poszukiwany Maciej Strejb - Listy gończe - Policja Łódzka

Listy gończe

Poszukiwany Maciej Strejb

Policjanci z VII Komisariatu KMP w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa poszukują Macieja Strejba. Poszukiwany za czyn z art. 178a par 1 KK

Maciej Strejb
Urodzony 1982 roku
Ostatnio zamieszkały Łódź


Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu poszukiwanego proszę kierować do  KP VII KMP w Łodzi ul. 3-go Maja 43, 93-408 Łódź.
 
Telefon 42 665-27-91 Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób VII KP KMP w Łodzi.
 
Telefon 42 665 24 56, 42 665 24 59 Dyżurny VII KP KMP w Łodzi.
 
Telefon alarmowy 112.