Poszukiwany Sebastian Woźniak - Osoby poszukiwane - Policja Łódzka

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Sebastian Woźniak

Policjanci z I Komisariat w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 poszukują na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście Sebastiana Woźniaka , skazanego za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia

WOŹNIAK SEBASTIAN S. MAREK

UR. 25-06-1989r.

Ostatnio zamieszkały Łódź ul. Wschodnia

Wszelkie informacje mogące mieć znaczenie w zatrzymaniu w/w proszę kierować do KP I KMP w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 28/30

Telefon 42 665-14-85 Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób I KP KMP w Łodzi

Telefon 42 665-14-01 Dyżurny I KP KMP w Łodzi

Telefon alarmowy 112