KONKURS "ZWYCIĘŻAMY BO BEZPIECZNIE GRAMY"

Konkurs "Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy"- rozstrzygnięty

Konkurs Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pn. „Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy”, związany z odbywającymi się w naszym kraju, Mistrzostwami Świata FIFA U-20 w Piłce Nożnej, a co za tym idzie meczem otwarcia i finałem, realizowanym w Łodzi, trwał od 21 marca do 30 maja 2019r. Ze względu na duże zainteresowanie piłką nożną wśród dzieci i młodzieży, uczniowie szkół podstawowych naszego województwa mogli poprzez krótki film profilaktyczny dać wyraz swojego zaangażowania, zaprezentować bezpieczne zachowania podczas kibicowania oraz utrwalić, i przypomnieć swoim rówieśnikom, jak i dorosłym, podstawowe zasady fair play obowiązujące nie tylko w sporcie, ale i w codziennym życiu. Konkurs polegał na wykonaniu filmu/spotu profilaktycznego, trwającego maksymalnie do 2 minut, o tematyce dotyczącej bezpiecznego kibicowania związanego z życiem wolnym od przemocy, uzależnień, dyskryminacji oraz wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec takich zachowań.

Konkurs adresowany był do uczniów Szkół Podstawowych z terenu województwa łódzkiego  w trzech kategoriach wiekowych: I (klasy 1-3), II (klasy 4-5), III (klasy 6-8).

Komisja konkursowa w składzie: 1. Pan dr Piotr Mikucki -Dziekan Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi

2. Pan Marcin Markowski-Inspektor w Kuratorium Oświaty w Łodzi

3.podkom. Magdalena Piotrowska-wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej Wydział Prewencji KWP w Łodzi

wybrała trzech laureatów głównych nagród w konkursie: 

W kategorii klas I-III- Tomasz Grabowski - Bieniądzice pow. wieluński

w kategorii klas IV-V- Ewelina Nowicka- z Łodzi

w kategorii klas VI-VIII- Natalia Kuźniak- z Łodzi

W najstarszej kategorii wiekowej przyznano także drugą nagrodę, dla pięcioosobowego zespołu: Daria Małgorzaciak, Jan Jakubczak, Maciej Karwulewicz, Zuzanna Aleksandrowicz, Alicja Wrońska- Piotrków Trybunalski 

Oprócz tego zostały przyznane dwa wyróżnienia: Mateusz Kurp z Łodzi, Kinga Kwaśniewska, Magdalena Załęczna, Julia Mądra i Wktoria Biłek z Piotrkowa Trybunalskiego.

W dniu 7 czerwca o godz. 17:30  na rynku Manufaktury zostały wręczone nagrody przez Zastępcę Marszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziembę oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybkę , jak również na telebimie  zaprezentowano zwycięskie spoty.

Partnerami konkursu byli: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, , Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje filmy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnych zmagań konkursowych.  

"ZWYCIĘŻAMY BO BEZPIECZNIE GRAMY"

  • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Powrót na górę strony