Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc