Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22.02.2016r.