Fundusze Pomocowe

Kontakt

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Tel. 42 665-30-71

Tel. 42 665-20-78

Fax: 42 665-20-80

e-mail:fundusze@ld.policja.gov.pl

ul. Lutomierska 108/112

Łódź 91-048